ژرفگرایی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «High resolution girl with a pearl earring» ثبت شده است

 

 

کاملترین و دقیق ترین بازسازی نقاشی دختری با گوشواره مروارید در جهان به سبک جدید ژرف گرایی
 

The most complete and accurate reconstruction of a painting of Girl with pearl earring in the world

(Digital Profoundism)

 

دریافت نمونه

نشانی ۱

نشانی ۲

Download
(demo)

Link 1
Link 2
This 21 gigapixel digital profoundism painting, is definitely the most complete and accurate reconstruction of a girl with pearl earring in the world to date, showing only a small part of the Profoundism art
movement.Dimensions of this digital profoundism painting135600x15900 pixels and is 60 GB


 

By purchasing this original 60 GB file of this digital profoundism artwork stored on a portable SSD will be sent to the buyer

 

کورش عروج
۰۹ فروردين ۰۱ ، ۱۵:۴۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر